25.05.1992. – Sefer Halilović postavljen za komandanta Armije

SeferHalolovicSefer Halilović postavljen za komandanta Armije RBiH (Halilović je preuzeo dužnost načelnika Glavnog štaba Armije RBiH).

 

Sefer Halilović (rođen 6. januara 1952) general Armije Republike Bosne i Hercegovine i prvi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.

Vojnu akademiju je završio 1975, a 1990. dvogodišnju školu za komandni kadar. JNA napušta 1991. u činu majora bijegom iz Komandno-štabne škole u Beogradu. Resor državne bezbednosti Srbije za njih raspisuje potjernicu i izdaje nalog za njegovo hapšenje. Kao član Patriotske Lige RBiH bio je autor “Direktive za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RBiH” u kojoj je dao smjernice za odbranu RBiH od agresije sa istoka, ali i sa zapada kako je tada procijenio Halilović što se i obistinilo napadom HVO-a i HV na nezavisnu Republiku BiH. Nadalje, Sefer Halilović autor je koncepta odbrane Sarajeva od agresora koji je na sastanku decembra 1991. u Hrasnici odoborio Alija Izetbegović i po tom Halilovićevom konceptu urađena je šema odbrane Republike BiH od agresije. Isto tako, Sefer Halilović autor je inicijative da se JNA i sve njihove kasarne napadnu u BiH u isto vrijeme, da se u isto vrijeme sruše svi mostovi i tuneli prema Srbiji i da se sa srbijanskim vojnim i paramiliternim jedinicama onemogući da vojno interveniše i napadne nezavisnu Republiku BiH. Taj plan, međutim, po naredbi Alije Izetbegovića nije proveden. Sefer Halilović bio je prvi šef Armije RBiH koju je uredio kao vojnu silu od preko 220.000 vojnika, 5 korpusa, nekoliko operativnih grupa i desetinama brigada, bataljona i specijalnih jedinica. Struktura ARBiH se do kraja rata nije bitno mjenjala. Sefer Halilović je obavljao i funkciju člana Ratnog predsjedništva RBiH do 8.6.1993.

Osnivač je i predsjednik Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS). Obavljao je funkciju Ministra za izbjeglice i raseljena lica u Vladi FBiH. Bio je i zastupnik u Parlamentu BiH od 2006-10. godine

Jedini je bosanskohercegovački general i general sa prostora bviše Jugoslavije, koji je oslobođen pred sudom Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu.

Autor je knjige “Lukava strategija” i knjige “Nije kriv – priča o montiranoj optužnici i haškom suđenju” u kojoj je sumirao čitav rad političko-obavještajno i diplomatskog podzemlja, koji su upleteni u pokušaj da se njegovim eventualnim osuđivanjem falsifikuje historija.

wikipedia