Na današnji dan poginuo Provalić Jasmin (1965 – 1994)

Provalic_Jasmin_11.04.Provalić Jasmin (1965 – 1994)

Rođen 16.05.1965. godine u Srhinju – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 11.04.1992. godine. Poginuo 11.04.1994. godine u rejonu Veliki Hum – Vareš, kao pripadnik 315. bbr. Ukopan 14.04.1994. godine na mezarju u Topuzovom Polju – Visoko.