22.08.1992. – Iz Visokog počeo napad u cilju deblokade Sarajeva

sarajevo u ratuU mjesecu augustu 1992. godine vršene su intenzivne pripreme za pokušaj deblokade grada Sarajeva iz pravca Visokog. Opšti napad je počeo 22.08.1992. godine i trajao je neprekidno šest dana. U ovoj dobro sinhronizovanoj akciji postignut je veoma značajan uspjeh jer je 28.02.92. godine oslobođena linija Rezervoar- Mala Kota, a agresorske snage prisiljene na povlačenje u dubinu za oko 1 km.
U međuvremenu TO RBiH se transformiše u ARBiH i počinje ukrupnjavanje formiranih jedinica radi lakšeg rukovođenja i komandovanja. Krajem januara 1993. godine raste napetost između jedinica Armije RBiH i HVO-a, a 26. januara i do otvorenog napada ekstremista HVO-a na stanovništvo i branioce sela Kaćuna, općina Busovača. Sa razvojem situacije na frontu i pojave novog agresora-pripadnika HVO-a javlja se potreba za uspostavljanjem linija odbrane prema općini Kiseljak, a u cilju zaštite stanovništva na rubnim dijelovima naše općine.