01. juni 1995. – VRS napala enklavu Srebrenica

SrebrenicaVRS napala enklavu Srebrenica i iz zasjede ubila nekoliko bošnjačkih civila.