07.10.1992. – Formirana 117./223. bbr. Lukavac

Dvjesto dvadest treca LukavacNa području općine Lukavac postojale su: Samostalna četa Lukavac, formirana u oktobru 1991. godine, kasnije preformirana u Samostalni odred 117. brigade Lukavac; jedinica patriotske lige Lukavac; Samostalna četa Modrac, formirana početkom 1992. godine; Općinski štab TO Lukavac, koji je funkcionirao od aprila do oktobra 1992. godine; 117.brdska brigada Lukavac, formirana 07. oktobra 1992. godine (u toku 1993. godine preimenovana u 223. brdsku brigadu Lukavac) i 212. bosanska brigada, formirana 03. decembra 1993. godine, od ljudstva sa teritorija Lukavca, Srebrenika i Gračanice (u kasnijim transformacijama preimenovana u 222. bosansku oslobodilačku brigadu) U toku Odbrambeno – oslobodilačkog rata protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu na teritoriji općine Lukavac poginulo je 338, a ranjeno (sa trajnim invaliditetom) 457 boraca. Broj poginulih i ranjenih civila je 209.
Ratno priznanje, značku „Zlatni ljiljan”, zaslužilo je 19 boraca od kojih je 10 položilo svoje živote za slobodu domovine Bosne i Hercegovine.