21.02.1992. – Vijeće sigurnosti UN-a donijelo odluku o upućivanju mirovnih snaga UN-a u SFRJ

unVijeće sigurnosti UN-a donijelo je 21. februara 1992. godine Rezoluciju 743 o upućivanju mirovnih snaga UN u SFRJ (UNPROFOR) s mandatom od 12 mjeseci. Komandni punkt 14.000 “plavih šljemova” smješten je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.