18. 05. 1992. godine zaustavljena kolona JA u rejonu Mačuh

Zaustavljanje i djelimično razoružanje maršavske kolone JA iz kasarne Bilmišće Zenica u rejonu Mačuh, općina Visoko prema Kaknju, izvedeno je u tajnosti i mimo odobrenja iz Sarajevu.

Dana 18.05. 1992. godine zaustavljena je marševska kolona Jugoslavenske armije koja je napustila kasarnu Bilmišće u Zenici, u tjesnacu Mačuh, općina Visoko, kod sela Donja Papratnica i Dobrinje, na putu Kakanj-Visoko. U koloni je bilo više desetina vojnih i teretnih civilnih vozila u kojima je prevoženo formacijsko naoružanje, municija i oprema. Vojnika i starješina je bilo oko 400. Naređenje iz Sarajeva je glasilo da se ova kolona propusti. Zasjedu je napravila Manevarska četa SJB Visoko (35 pripadnika) kojoj je u posrednom sadjejstvu bilo još i 245 boraca ostalih jedinica OpŠTO Visoko a pridružile su se i jedinice OpŠTO Kakanj i HVO Kakanj ( oko 100 pripadnika). Na kolonu se nije oružano djelovalo, nego je oduzeta izvjesna količina oruđa i oružja, te municije, u čemu su jedinice branioca BiH oskudijevale.

Jedinice OpŠTO Kakanj su zaplijenile: 100 pušaka, 10 pištolja, 3 topa B-1 76 mm, dosta municije, jednu cisternu za gorivo, 1 kamion TAM, 1 m/v. Nema podataka šta je zaplijenio HVO Kakanj, koji je nastupao samostalno.

Jedinica OpŠTO Visoko, Maneverska četa MUP-a (kasnije “Tufina četa”), koja je izvršila zaprečavanje puta i zaustavljanje kolone, zaplijenila je: 750 automatskih pušaka, 90 pištolja, 2 haubice H-105 mm, veću kolićinu razne municije, 2 m/v TAM-150, 2 m/v “Pinz gauer”, 1 šleper “Raba”, 5 IC uređaja.

Oko 400 vojnika i starješina bilo je kratkotrajno zadržano u vozilima ali odmah i puštano da nastave put do okupiranih teritorija Ilijaša i dalje, gdje su paravojn oj Ilijaškoj brigadi ostavili svo ostalo naoružanje, municiju i opremu.

Srpsko stanovništvo (i lokalna naoružana paravojna jedinica SDS) u Bilješevu, općina Kakanj, izašlo je pred kolonu da je pozdravi a za uzvrat su dobili tražene količine municije  i naoružanja. Kolonu je pozdravljalo i pobunjeno srpsko stanovništvo u Donjoj Zimči i Čekrčićima, općina Visoko ( Obrazac 1, 1. k., 08.04. 1997).

IZVOR: ” Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović