7. januar

1993. – Pripadnici Armije BiH zauzeli područje Crkvica – Ilidža

1993. – Ubijeno 49 Srba u Kravicama kod Bratunca

1993. – Na današnji dan poginuo Kosovac Nijaz

1993. – Na današnji dan poginuo Vračo Suad

1993. – Na današnji dan poginuo Uzunalić Memnun

1993. – Na današnji dan poginuo Spahić Sakib

1993. – Na današnji dan poginuo Planinčić Rašid

1993. – Na današnji dan poginuo Omerbegović Šefket

1993. – Na današnji dan poginuo Omanović Ešref

1993. – Na današnji dan poginuo Kosovac Aziz

1993. – Na današnji dan poginuo Halilović Fuad

1993. – Na današnji dan poginuo Ahmić Enver

1993. – Na današnji dan poginuo Abadžija Dževad