Visoko “92: Proglašenje vanrednog stanja – Mobilizacija Ratnog štaba TO i PDV

slika06.04.1992. godine – proglašeno je vanredno stanje na području općine Visoko.

Na sastanku mirnodopskog OpŠTO Visoko održanom 04.04.1992. godine dogovoreno je da se 06.04.1992. godine izvrši pozivanje pripadika tadašnjeg Ratnog štaba TO. Na istom sastanku je donesena odluka o mobilizaciji PDV (protiv-diverzantskog voda), koji je od 06.04.1992. godine predpočinjava SJB Visoko. Odlukom SO Visoko o proglašenju vanrednog stanja (06.04.1992.), a u skladu sa Naređenjem Štaba TO RBiH o obezbjeđenju vitalnih organa.

PDV je pod komandu OpŠO Visoko vraćen 27.5.1992. godine.
Prvi Komandir PDV-a bio je Hasan Smajlagić, a potom Nihad Drevišević koji vodi jedinicu sve do prisjedinjavanja sa ostalim jedinicama u Prvi protiv-diverzantski odred OpŠO Visoko

magazinplus.eu / veterani.ba