21.04.1992. – Srpske paravojne formacije napale Bosansku Krupu

VojskaRS21. aprila 1992. godine Srpske paravojne formacije napale su Bosansku Krupu. U odbranu grada stavile su se jedinice Teritorijalne odbrane Bosanske Krupe, Cazina, Bihaća i Velike Kladuše. Snage bosanskih Srba zauzele su grad s desne strane rijeke Une.