18.04.1994. – Grupe boraca Drugog brdskog bataljona iz Visokog upućuju se u selo Budoželje

drugi bataljonUsložnjavanjem situacije na olovsko-vareškom ratištu od 18.04.1994. godine upućuju se grupe boraca Drugog brdskog bataljona iz Visokog u selo Budoželje sa zadatkom da sadejstvuju u akcijama združenih snaga 1. korpusa na Nikšičkoj visoravni.