14.04.1992. – Glavni štab TO RBiH izdao naređenje o blokadi kasarne JNA “Maršal Tito”

to bihGlavni štab TO RBiH 14. aprila 1992. godine izdao je naređenje kojim se nalaže jedinicama da, u saradnji sa MUP-om RBiH, vrši odbranu Sarajeva, štiti vitalne objekte te da izvrši blokadu kasarne JNA »Maršal Tito«. Naređeno je i otvaranje komunikacije Sarajevo-Hadžići.