01.12.1992. – Formirana 325. brdska brigada Vitez

Formiranjem Trećeg korpusa Armije RBiH na prostoru Srednje Bosne, na području općine Vitez, 01. decembra 1992. godine, od jedinica Prvog i Drugog dobrovoljačkog odreda i dijela drugih jedinica OpŠTO Vitez formirana je 325. brdska brigada koja se sastojala od Komande brigade, dva brdska bataljona i prištapskih jedinica.
Ratna oznaka brigade je bila T-30484, dok je numerički označena kao Vojna jedinica 5077. Krajem 1992. godine na teritoriji općine Vitez nalazile su se komande i jedinice dvije suprotstavljene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine, legitimne oružane sile države Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske i njene petokolonaške strukture, zvane Hrvatsko vijeće obrane, koji je bio njen sastavni dio. U okviru HVO-a postojale su strukture: Zapovjedništvo operativne zone Srednja Bosna, Zapovjedništvo i postrojbe “Viteške” brigade HVO, IV bojna vojne policije, Postrojba za posebne namjene “Vitezovi” i jedinice čije stanje operativne kontrole nije bilo poznato, a to su postrojbe “Alfe” i “Žuti”. Od jedinica Annije RBiH na području opcine Vitez bile su razmještene: Općinski štab TO Vitez sa prostomim odredima, Komanda i jedinice 325. brdske brigade Vitez i jedinice SJB Vitez.