15.08.1992. – U Bužimu formirana 105. Bužimska udarna krajiška brigada.

105 buzimskaU Bužimu formirana 105. Bužimska udarna krajiška brigada. Za komandanta brigade postavljen je Izet Nanić. Reorganizacijom Petog korpusa i jedinica, brigada kasnije dobija naziv 505. bužimska brigada. Tokom rata poginulo je 474 borca 505. bužimske brigade.

Formirana kao Stopeta bužimska krajiška pješačka brigada 15.8. 1992. godine u Bužimu. U sastav brigade su ušli:

– 1. odred TO Bužim
– 2. odred TO Bužim
– 3. odred TO Bužim
– Specijalna jedinica Hamze
– Specijalna jedinica Gazije
– Samostalni vodovi iz združenog odreda TO Bužim

505. bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih/zarobljenih boraca i starješina.