Na današnji dan poginuo Šahinović Nijaz (1959 – 1995)

Sahinovic_Nijaz_23.07.Šahinović Nijaz (1959 – 1995)

Rođen 24.07.1959. godine u Visokom, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 08.04.1992. godine. Poginuo u rejonu Brutusi – Treskavica – Trnovo, kao pripadnik 146. lbr. Proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 24.07.1995. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko. Dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan”.