Na današnji dan poginuo Hurem Dževad (1968 – 1993)

Hurem_Dzevad_06.07.Hurem Dževad (1968 – 1993)

Rođen 06.05.1968. godine u Grđevcu – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 01.06.1992. godine. Poginuo 06.07.1993. godine u rejonu Mali Stogić – Visoko, kao pripadnik 302. mtbr. Ukopan 08.07.1993. godine na mezarju u Grđevcu – Visoko.