16.03.1991. – Slobodan Milošević objavio da je s Jugoslavijom gotovo

Slobodan-Milosevic16. marta 1991. godine Slobodan Milošević objavio da je s Jugoslavijom gotovo, te da odluke saveznih organa Srbiju više ni na šta ne obavezuju.