Na današnji dan poginuo Babaluk Salko (1948 – 1995)

Babaluk_Salko_11.01.Babaluk Salko (1948 – 1995)

Rođen 04.03.1948. godine u Kiseljaku, nastanjen u Buzić Mahali – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 05.05.1993. godine. Poginuo 11.01.1995. godine u rejonu Buzić Mahale – Visoko, kao pripadnik 315. bbr. Ukopan 14.01.1995. godine na mezarju u Buzić Mahali.