12.01.1993. – U Sarajevu počeli pripremni radovi na izgradnji tunela Dobrinja – Butmir

tunel_spasa_dobrinja_35315757312. januara 1993. godine u Sarajevu su počeli pripremni radovi na izgradnji tunela Dobrinja – Butmir. Tunel dužine 800 metara završen je 30. jula 1993. godine.
U ratnom periodu predstavljao je jedinu fizičku vezu Sarajeva s ostalim dijelovima BiH, a omogućavao je vojnu, civilnu i humanitarnu komunikaciju, kao i manevar jedinica za odbranu grada. U tunelu su postavljene šine za kolica, sistem za odvod vode, a potom i električne instalacije i cjevovod za naftu. Nakon rata tunel je proglašen spomen kompleksom.