05.01.1993. – Formirana 309. brdska brigada Kakanj

tristo deveta brdska kakanjJedna od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH, kakanjska 309. brdska brigada, formirana je 05. januara 1993. godine.

Samo tri mjeseca kasnije brigada je dobila prva priznanja.
15. aprila 1993. godine u Kaknju je obilježena prva godišnjica postojanja Armije RBiH. Na poligonu OŠ „Hamdija Kreševljaković“ izvršeno je svečano postrojavanje pripadnika 309. brdske brigade i Općinskog štaba odbrane Kakanj. Već na obilježavanju prve godišnjice Armije RBiH kakanjskim borcima dodijeljena su značajna priznanja. Komandant Trećeg korpusa tada je dodijelio pismene pohvale za osam boraca, a komandant Operativne grupe Lašva tada je pohvalio Prvu dobrovoljačku četu Prvog bataljona 309. brdske brigade, samostalnu četu Bosna Općinskog štaba odbrane, te nekoliko boraca.

Armija RBiH u prvoj fazi rata pružala je otpor neprijatelju na bazi dobrovoljačkih jedinica, angažiranjem snaga MUP-a i jedinica Patriotske lige. Vremenom Armija se usavršavala što je na kakanjskom području rezultiralo objedinjavanjem 309. brdske i 311. lahke brigade čime je formirana 329. brdska brigada. Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.