01.01.1995. – Izvršena primopredaja dužnosti snaga UNPROFOR-a u sigurnoj zoni Srebrenica

unproforU januau 1995. godine  izvršena je primopredaja dužnosti snaUNPROFOR-a u sigurnoj zoni Srebrenica. Osmatračke položaje zauzeo holandski bataljon. VRS intenzivirala napade na zaštićenu zonu u koju je upala sa zapadne strane, uspostavljajući nove položaje bliže centru grada.