17.12.1992. – Visoki komesar UNHCR-a Sadako Ogata: Sigurnost za ugrožena područja BiH trebalo obezbjediti na licu mjesta

ogata_sadako_364167087Visoki komesar UNHCR-a Sadako Ogata, u pismu generalnom sekretaru UN-a naglasila da bi sigurnost za ugrožena područja BiH trebalo obezbjediti na licu mjesta i to rasporedom mirovnih snaga koje bi pružale zaštitu proganjanim grupacijama.