Na današnji dan umro Brotlija Nijaz (1972 – 1995)

Brotlija_Nijaz_14.10.Brotlija Nijaz (1972 – 1995)

Rođen 07.02.1972. godine u Buzić Mahali – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 24.04.1992. godine. Ranjen 12.10.1995. godine u rejonu Brezik – Bosanska Krupa, kao pripadnik 146. lbr. Podlegao ranama 14.10.1995. godine u RMC Bihać. Proizveden u čin poručnika. Ukopan 16.10.1995. godine na mezarju u Buzić Mahali – Visoko.