Na današnji dan poginuo Jusić Dževad (1963 – 1995)

Jusic_Dzevad_21.07.Jusić Dževad (1963 – 1995)

Rođen 22.10.1963. godine u Mijakovićima – Vareš, nastanjen u Dobrinju – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 10.05.1992. godine. Poginuo 21.07.1995. godine u rejonu Brštenik – Treskavica – Trnovo, kao pripadnik 146. lbr. Ukopan 24.07.1995. godine na mezarju u Dobrinju – Visoko.