07.06.1992. – Jedinice OpŠTO Zenica oslobodile naselja Drivuša, Perin Han i selo Mutnica

ZenicaOslobađanje naselja Drivuša i Perin Han, te sela Mutnica, općina Zenica, dogodilo se 07. juna 1992. godine. Jednice OpŠTO Zenica izvršile su napad na snage srpsko-crnogorskog agresora u širem naselju Drivuša, općina Zenica.
Oslobođeno je oko 6 km kvadratnih teritorije i naseljena mjesta: Drivuša, Perin Han i selo Mutnica. Oslobađanjem ove teritorije ponovo je u siguran promjet stavljena komunikacija Zenica-Kakanj-Visoko. Gubici agresora su bili veliki: 20 poginulih i 15 teže ranjenih; zarobljeno je oko 600 vojnika koji su poslije razoružavanja ubrzo oslobođeni; zaplijenjena je i jedna haubica, 1 OT BRDM. Jednice OpŠTO Zenica su imale 7 poginulih i 11 teže ranjenih boraca; oštećen je jedan tenk T-34. Poslije ovog borbenog dejstva na području Zenice, praktično, više nije bilo jedinica srpsko-crnogorskog agresora. Nedugo nakon ove borbe, zeničke jednice Armije RBiH su upućene na bojišta drugih općina Srednje Bosne.