Hoće li Milenko Stanić ikada odgovarati za živote koje je progutala Sušica!?

LICE SA ‘A’ LISTE Hoće li Milenko Stanić ikada odgovarati za živote koje je progutala Sušica!?

Piše: Rasim BELKO


Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, na valseničkom području Milenko Stanić bio je alfa i omega, čovjek koji je odlučivao ko će umrijeti, a ko ne. 

Zbog svojih nedjela, odlukom Tribunala u Hagu smješten je na “A” listu s osnovanom sumnjom da je počinio teška djela protiv humanitarnog prava. 

Graham T. Blewitt, tadašnji zamjeni haškog tužioca u pismu sudinici Tribunala navodi se da postoji dovoljno dokaza po međunarodnim standardima da se pruži razumna osnova za vjerovanje da je Milenko Stanić počinio ozbiljna kršenja međunarodnog prava. 

Iako Tužilaštvo BiH već dugi niz godina tvrdi da nije u mogućnosti izaći sa tačnim podacima o predmetima sa “A” liste, jer navodno nema informacija o tim predmetima koji su ustupljeni nižim, odnosno, kantonalnim, regionalnim i tužilaštvu distrikta Brčko, takva obrazloženja jednostavno ne stoje, jer na predmetu Stanić se vidi put predmeta, kategorija, zaduženje kao i svi ostali potrebi podaci. 

Stanić je bio član kriznog štaba opštine Vlasenica. 

U postratnom periodu bio je biran i u Narodnu skupštinu RS kao član SDS-a, ali je odlukom visokog predstavnika smijenjenj i s mjesta zastupnika, ali i s pozicije člana Glavnog odbora SDS-a.

Pod sankcijama je bio godinama, a kada su one skinute, SDS ga je pokušao “progurati” za viceguvernera Centralne banke BiH. No, to im nije pošlo za rukom. 

Svojevremeno su iz Udruženja “Majke Srebrenice” Milenka Stanića okarakterisali kao osobu najodgovorniju za formiranje zloglansog logora Sušica. 

Kroz ovaj zloglasni logor je prošlo i bilo zatvoreno preko 8.000 osoba, muškaraca, žena, djece i staraca koji su držani u krajnje nehumanim uslovima. Logoraši su svakodnevno bili izloženi torturi različitog tipa: fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, raznim oblicima seksualnog zlostavljanja, silovanju i na kraju ubijani.

Prema podacima MKCK u ovom logoru je ubijeno 1.617 logoraša. 

No, taj broj je mnogo veći s obzirom na provjerene činjenice koje govore o tome kako je veliki broj logoraša organizovano izvođen iz logora i prebacivan na lokalitet Han Ploče jedan kilometar udaljenom od Vlasenice, koji se nalazi na južnom putu prema Han-Pijesku.

 Na tom mjestu je u tzv. “jarugu” u masovnim egzekucijama ubijeno i bačeno preko 1.000 logoraša, o čemu svjedoči nekoliko do sada otkrivenih manjh grobnica i više masovnih grobnica (Ogradice, Debelo Brdo, Jelovačka česma, Tugovo…).

Svojevremeno je Hasan Nuhanović podnio prijavu protiv Stanića optuživši ga i prijavom i javno da je zapralio njegovu majku. 

Jedna od žrtava logora Sušica je i Edin Salaharević, nekadašnja nada jugoslovenske košarke, a njegov brat je među krivcima za smrt Edina u javnim istupima navodio i Milenka Stanića. 

Međutim, uzaludni su svi apeli i krici žrtava zločina u Vlasenici. 

Jer, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već godinama se trudi dokazati da mu nije cilj procesuirati one za koje je Hag rekao da ih se ima osnova procesuirati s obzirom na dokaze. 

I tako smo u današnjem društvu Bosne i Hercegovine osuđeni na život u kojem dželati i žrtva žive jedno pored drugog. 

A kako nam Državno tužilaštvo radi, pravda će će još dugo biti zaključana u tamnici i čekati bolje vrijeme. 

Patria