22.02.1994. – Vojska RS vrši snažne napade na Olovo

VojskaRS Vojska RS vrši snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije RBiH u Olovskim Lukama i spajanje glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).