19.02.1993. – Formirana 3. Motorizovana brigada

treca mtbrNaredbom SSVK Armije BiH formirana je 3. Motorizovana brigada 19. februara 1993. godine, a nastala je od 1. samostalne brigade formirane od 1. samostalnog bataljona.

102. motorizovana brigada formirana je 19.marta 1995. godine spajanjem 1. MTBR i 3. MTBR.
Vojna situacija i razvoj borbenih dejstava na Sarajevskom bojištu nalagala je hitnu konsolidaciju u cilju zaustavljanja srpskog proboja na Stupskoj petlji, i spajanja njihovih jedinica saobraćajnicom Rajlovac-Nedžarići.

U takvim uslovima komanda Brigade odredila je dva osnovna pravca djelovanja:
1.Pružanje odlučnog otpora svim raspoloživimljudksim i tehničkim potencijalom,
2.Inžinjerijsko uređenje zaklona i saobraćajnica kao najsigurnijih zaklona protiv svih prednosti s kojim je u tom trenutku raspolagao agresor – (artiljerije i oklopnomehanizovanih jedinica).

Ovakva orjentacija Brigade pokazala se u potpunosti ispravnom, jer se iz temelja poremetio plan srpskih snaga da uđu u grad ravničarskim prirodnim ulazno izlaznim prostorom, gdje je neprijatelj trebao da ima najveću prednost u transportno borbenim sredstvima, i gdj euprkos tome, nije uspio pomjeriti liniju odbrane Brigade ni za metar u svoju korist.

Najveći napad na zonu odgovornosti ove Brigade agresor je izveo početkom jula 1993. godine. Bila je to jedna od odlučnih bitaka za grad Sarajevo kada su četnici pretrpjeli ogromne gubitke u životnoj sili i MTS i od tada više nikada nisu pokušali ući u Grad na pravcu kuda im je izgledalo da će to najlakše i najbrže postići.

Spremnost i borbenu gotovost u organizovanim dejstvima 102. MTBR posebno je dokazala u 1994. godine, učestvujući zajedno sa združenim jedinicama 1. Korpusa u oslobađanju Crnorječke visoravni, posebno kote Grad, Srednje brdo, selo Ljevaci, Javor, Borak, Zubeta, Ravno, Hajde, i Kosić, te Poplatne strane, kote Šuplji kamen, Moševačkog brda i šireg rejona Čemerske planine. Uspješna odbrana bila je presudna za zaustavljnje žestoke četničke ofanzive, sa krajnjim ciljem vraćanja izgubljenih položaja na cijeloj Crnorječkoj visoravn, te prosjecanja za cijelu BiH strateški važne komunikacije Visoko-Tuzla.
Brigada je na svom ratnom putu postigla zapažene ratne rezultate, dokaz navedenim uspjesima su i dvadeset zlatnih ljiljana.