15.02.1992. – Butros Gali predložio osnivanje mirovnih snaga za provođenje Vensovog plana

Snap 2014-02-11 at 12.33.3215. februara 1992. godine, generalni sekretar UN-a Butros Gali predložio osnivanje mirovnih snaga za provođenje Vensovog plana.