14.02.1995. – Jedinice Petog korpusa ARBiH probijaju linije odbrane srpske pobunejničke vojske

peti korpus14. februara 1995. godine jedinice Petog korpusa Armije Bosne i Hercegovine probijaju linije odbrane srpske pobunejničke vojske i oslobađaju Zavalje, Skočalje, Međudražje, Sokolac i Pritoku.