12. juli 1995 – Srebrenica

UNsrebrenicaPotocariPočinje pokret oko 12 000 Srebreničana iz regiona Šušnjara prema Tuzli. Prema izvještaju generalnog sekretara UN-a Kofija Anana jedva je trećina bila naoružana.

VRS opkoljava bazu u Potočarima. – Počinju deportacije izbjeglih srebreničana i odvajanje muškaraca u dobi od 16 do 65 godina starosti. – Počinju pojedinačna ubistva civila.