19.06.1992. – Formirana 3. tuzlanska brigada Tuzla

Treca bbr tuzlaTreća tuzlanska brigada T0 formirana je 19. juna 1992. godine. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Tokom rata bila je poznata pod nazivima: Treća lahka brigada Tuzla, Treća motorizovana brigada i Treća brdska brigada Tuzla. Na položaju komadanta brigade tokom rata bili su: Enes Atić, Mirsad Mujović i Kemal Džanko. Prvobitno se brigada sastojala od tri bataljona. U 1. bataljon su ušli rudari Rudnika Kreka. U 2. bataljon su ušli pripadnici Prvog tuzlanskog odreda, čete Kozlovac i čete Ilinčica. U 3. bataljon su ušle jedinice iz sastava TO Slavinovići. Kasnije će biti osnovan i 4. bataljon te manevarska Brdska četa. Kroz brigadu je prošlo oko 5800 boraca.

Ratni put

Borci 3. tuzlanske brigade su učestovali u borbama oko lukavačkog sela Smoluće, jakog neprijateljskog uporišta. Na majevičkom ratištu, zajedno sa ostalim tuzlanskim te kalesijskim jedinicama Brigada je do kraja 1992. godina oslobodila više neprijateljskih uporišta: Gojino brdo, Kukarića brdo, Čapljak, Todoroviće, Banderu, Kolimer itd. U sklopu 5. operativne grupe Tuzla, Brigada je često boravila na gradačačkom i brčanskom ratištu. Brigada je dala svoj doprinos uspješnoj odbrani Gradačca, a na brčanskom ratištu je učestovala u borbama na Dizdaruši, Omerbegovači, Boderištu, Ulicama, Vitanovićima itd.