Na današnji dan poginuo Cikotić Šaban (1945 – 1993)

Cikotic_Saban_18.12.Cikotić Šaban (1945 – 1993)

RoĐen 08.01.1945. godine u Rožaju, Crna Gora, nastanjen u Visokom. Pripadnik jedinica Armije BiH od 09.04.1992. godine. Poginuo 18.12.1993. godine u rejonu Vlahovlja – Ilijaš, kao pripadnik 316. bbr. Ukopan 20.12.1993. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko.