04.10.1991. – Mobilizirana 149. brigada HV

sto cetres deveta HV149. brigada Hrvatske vojske je formirana 12. augusta 1991. godine kao 6. brigada TO. Mobilizirana je 4. oktobra 1991. godine bez 3. bojne koja je mobilizirana 1. decembra 1991. godine.

U 1991. u Brigadu je mobilizirana 2001 osoba. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5600 pripadnika – v/o. U 1991. Brigada izvodi obrambena borbena djelovanja na domicilnom bojištu u OG Zagreb i drži crtu bojišnice na lijevoj obali Kupe i po dužini.

U decembru dijelom snaga odlazi u Novu Gradišku gdje izvodi obrambena borbena djelovanja. U 1992. izvodi obrambena borbena djelovanja na domicilnom bojištu u ZP Zagreb. U drugoj polovici godine upućena je u OG Posavinu na istočnoposavskom bojištu. U 1993. izvodi obrambena b/d u ZP Zagreb u OG Sisak i Banija. U 1995. drži položaje na Kapeli odakle sudjeluje u operaciji «Oluja» u ZP Karlovac, a dijelom snaga i na domicilnom bojištu u ZP Zagreb. Zapovjednici su bili : Petar Rajković, Marijan Sabol, Ivan Odorčić i Ivan Majer.