Video: Srebrenica – Neću da budem držač ogledala

EMISIJA

Razgovor (Sarajevo, 10.7.2019) Svetlane Lukić sa Hasanom Nuhanovićem koji je preživeo genocid u Srebrenici, u kojem su mu ubijeni majka, otac i mlađi brat.

Do pada Srebrenice je radio kao prevodilac za UNPROFOR u ovoj „zaštićenoj enklavi“ UN-a. Objavio je knjige „Pod zastavom UN – međunarodna zajednica i genocid u Srebrenici” i „Zbijeg”, dokumentarnu hronologiju njegove porodice 1992-93. Naši čitaoci Hasana Nuhanovića poznaju iz „Mehanike fluida” Bore Kontića.

Ja sam njihova greška

Razgovor (Potočari, 10.7.2019) sa Nedžadom Avdićem koji je 1995. preživeo streljanje u Petkovcima. Imao je 17 godina kada je zarobljen u Bratuncu. U govoru koji je 11.7.2019. održao na komemoraciji u Potočarima rekao je: „U tom organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške kada vojnik propusti pregledati strijeljane. E ja sam njihova greška”. Razgovor vodila Svetlana Lukić.

Govori Ahmo Hasić

Ahmo Hasić, koji je 16. jula 1995. preživeo streljanje preko hiljadu Muslimana na farmi Branjevo, pred MKSJ svedoči na suđenju Vujadinu Popoviću i drugima. Snimak Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove iz Haga, čiju kampanju „Pamtimo genocid u Srebrenici” možete pratiti na: IRMCTFacebookTwitterYouTube.

Integralni transkript svedočenja Ahme Hasića

Govori Mirsada Malagić

Mirsada Malagić, kojoj su ubijeni muž i dva sina, od kojih je mlađi imao 15 godina, pred MKSJ svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću. Snimak Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove iz Haga, čiju kampanju „Pamtimo genocid u Srebrenici” možete pratiti na: IRMCTFacebookTwitterYouTube.

Koji genocid?

Marina Kljajić, zastupnica žrtava iz Fonda za humanitarno pravo, govori o suđenjima pred domaćim sudovima za masovna streljanja bošnjačkih civila posle pada Srebrenice u julu 1995: „Ne koristim reč genocid, jer se nikome u Srbiji ne sudi za genocid, kao ni za zločin protiv čovečnosti”. Razgovor vodi Svetlana Lukić.