26. 09. 1993. – Oružani sukobi za teritorije općine Zavidovići na lijevoj obali rijeke Bosne

Novi oružani sukobi za teritorije općine Zavidovići na lijevoj obali rijeke Bosne nastavljeni su 26. 09. 1993. godine. Odbranu grada Zavidovića od napada združenih snaga HVO i SCA stacioniranih na Žepčanskom području izvodile su jedinice OG „Bosna“ Zavidovići iz 3. korpusa Armije RBiH. Oko 400 pripadnika 111. xp brigade HVO Žepče i 620 pripadnika SCA (300 vojnika 27. mtbr Derventa, 100 vojnika 2. oklopne brigade SCA i 220 vojnika 16. mtbr krajiške) izvršilo je tenkovsko-pješadijski napad na linije odbrane: Zavidovići – s. Dubravica – s. Kneževići – s. Biljačić – Dolina – Karaula, koje su držale jedinice OG „Bosna“ Zavidovići (oko 1.100 boraca i 100 policajaca PU Zavidovići). Odbranjenia su napadnuta područja općine Zavidovići na lijevoj obali rijeke Bosne (oko 28 km2) sa naseljima s. Dubravica, s. Biljačić – Dolina. Očuvana je komunikacijska povezanost naselja sa lijeve i desne obale rijeke Bosne sa gradom Zavidovići. Jedinice Armije RBiH su imale 4 poginula i 5 ranjenih. Nepoznati su gubici združenog agresora.

(Obrazac 1, 37. d, 22. 06. 1997.)