22. 08. – 03. 09. 1992 -Stvaranje uvjeta za deblokadu Sarajeva

Jedinice OpŠO Visoko u sadjejstvu sa jedinicama OpŠTO Breza izvršile su napadni boj na jedinice Ilijaške brigade SCA u širem rejonu Zajezda – naselje Prijeko
– Plješevica, općina Visoko. Rezultat napada je bio ograničen. Oslobođen je dio prigradskog
naselja Prijeko. Pod svoju kontrolu jedinice OpŠTO Visoko su stavile Rezervoar vode za “KTK”. Agresorske snage su potisnute sa kose iznad naselja Prijeko čime su stvorene mnogo povoljnije okolnosti za odbranu grada. U ovom boju poginulo je 15 a teže ranjeno 26 boraca OpŠO Visoko. Prema vlastitom priznanju jedinice SCA su imale 10 poginulih i 27 teže ranjenih vojnika.

(Obrazac 1, 1. k., 08. 04. ’97.)