15. januar

1993. – Srpske snage u artiljerijskim napadima na više lokacija u Sarajevu ubile su i ranile oko 40 civila

1993. – Srpske snage počinile masakr u ulici Isevića sokak

1993. – Božo Rajić izdao zapovjed o potčinjavanju jedinica Armije RBiH Glavnom stožeru HVO-a

1993. – Na današnji dan poginuo Keso Nedžad

1993. – Na današnji dan umro Krpo Muradif

1994. – Na današnji dan poginula Vračo Samira

2015. – Treći entitet – Doprinos Hrvata iz Bosne i Hercegovine u stvaranju i obrani hrvatske države