Aliju Izetbegovića je 2. maja ‘92 u Lukavici uhapsio P. Simović, vjenčani kum S. Halilovića!

sefer-halilovic-10Piše Nedžad Latić,thebosniatimes.com

SARAJEVO: The Bosnia Times– -Safer Halilović je dao Izjavu Minsitarstvu unutarnjih poslova (MUP), odnosno u Centru službi javne bezbjednosti u Sarajevu (CSB), dana 31.10.1993. godine, te istu dopunio  3.11.1993. godine, a na okolnosti  kontakata sa organima bezbjednosti  bivše JNA (KOS), gdje je priznao svoju suradnju i pripadnost KOS-u. Izdvajamo odlomak suradnje sa Petrom Simovićem njegovim vjenčanim kumom:
Continue reading “Aliju Izetbegovića je 2. maja ‘92 u Lukavici uhapsio P. Simović, vjenčani kum S. Halilovića!”

Video / Ratni 2. maj 1992. u BiH: Bitka za Sarajevo

sarajevo2may1992Bitka za Sarajevo. Prema centru Sarajeva 02 maja 1992 godine krenule su kolone tenkova i oklopnih transportera JNA. Kolona koja se probijala od Nedžarića ka centru grada zaustavljena je pošto su borci ARBiH uništili jedan tenk i otvorili žestoku vatru na ostatak kolone. Ta jedinica brzo je primorana na povlačenje. Druga kolona oklopnih vozila krenula je iz kasarne Maršal Tito, prema Predsjedništvu BiH, no i ona je bila primorana na povlačenje. Srpske snage izvode tenkovsko-pješadijski napad i sa Grbavice. Dijelovi te kolone uspijevaju se probiti do platoa »Skenderija«. Continue reading “Video / Ratni 2. maj 1992. u BiH: Bitka za Sarajevo”

Stranci su znali da će Alija biti otet, ali nisu ništa htjeli učiniti!

Alija_Izetbegovic_131400829Međunarodne snage u BiH su znale da će Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva BiH 2. maja 1992. godine biti otet od strane agresorske JNA, ali nisu htjeli ništa uraditi da to spriječe, javlja bh. novinska agencija Patria.

To je novi i važan detalj u vezi sa historijskim događajima na taj dan, a u kojima se lomila sudbina zemlje. Tu informaciju je za Patriu otkrio jedan od ključnih svjedoka tih sudbonosnih trenutaka prije 22 godine ratni ministar policije Jusuf Pušina. On kaže da su strance o tome izvijestile bh. vlasti. Continue reading “Stranci su znali da će Alija biti otet, ali nisu ništa htjeli učiniti!”

02.05.1991. – Osnovana Patriotska liga BiH

PatriotskaLigaBošnjačko vodstvo službeno pristupa pripremama za odbranu kad se na Kongresu SDA u Sarajevu (Dom milicije) osniva Savjet za nacionalnu obranu. Savjet je organizator Patriotske lige koja predstavlja začetak AR BiH. U suradnji s Patriotskom ligom osnivaju se jedinice Bosna koje se označavaju brojevima, a bile su poznate pod nazivom Zelene beretke. Korištenje više naziva dovelo je do toga da se pod svakim od naziva pretpostavljala posebna organizacija, pa je u predvečerje rata često bilo nejasno o kome se zapravo radi.
Continue reading “02.05.1991. – Osnovana Patriotska liga BiH”

Nadljudskim naporima patriota sačuvano Sarajevo i suverena BiH

opsada_sarajeva_rat_pocetak-600x300Sprečavanjem da jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), 2. maja 1992. godine, zauzmu zgradu Predsjedništva BiH odbranjena je država Bosna i Hercegovina. Stoga je 2. maj 1992, ocjena je sagovornika Anadolu Agency (AA), ključni datum u opstojnosti samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine. Tog dana, zaključuju, odbranjeni su legitimni predstavnici države i institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine.

Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su nadljudskim naporima branilaca okupljenih u Teritorijalnoj odbrani RBiH, na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade Predsjedništva RBiH.
Continue reading “Nadljudskim naporima patriota sačuvano Sarajevo i suverena BiH”

Ratni 1. maj 1992. u BiH: Napad na Brčko

2Snage bosanskih Srba napadaju Brčko. Dobro naoružane srpske formacije, potpomognute jedinicama JNA, ovladale su centrom grada. Počinje progon nesrpskog stanovništva, a izbjeglice se kreću prema rubnim, južnim područjima grada. Na Dizdaruši, Omerbegovači, u Donjem Rahiću i Rijekama formirane su linije odbrane Armije RBiH. Bila je to zona odgovornosti 108 Brčanske brigade koja je kasnije preimenovana u 215 vitešku brigadu Armije RBiH. Continue reading “Ratni 1. maj 1992. u BiH: Napad na Brčko”

30.04.1995. – Formirana 240. muslimanska bbr Živinice

Dvjesto cetrdeseta bbr ZiviniceU periodu 1992. -1995. godine na području općine Živinice postojale su sljedeće jedinice: Đurđevički bataljon, “Živinički sokolovi”, Sprečanski odred, PDO “Živiničke ose” i neke druge jedinice. Većina ovih jedinica formiranih u početnom periodu agresije bila je vezana za Općinski štab TO Živinice iz kojeg će izrasti Operativna grupa 6 (OG-6), a kasnije Komanda 24. divizije. 01. decembra 1992. godine formirana je 116. muslimanska brdska brigada. Kasnije je preformirana u 216. lahku brigadu. a 30. aprila 1995. godine u 240. brdsku brigadu. Continue reading “30.04.1995. – Formirana 240. muslimanska bbr Živinice”

29.04.1992. – Blokirane kasarne JNA u Sarajevu

kasarna_marsal_titoNakon što je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, 27.04.1992. godine, donijelo odluku po kojoj se sve jedinice JNA kao vojske strane države moraju povuči sa teritorija međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine. Jedinice Teritorijalne odbrane i policije Bosne i Hercegovine 29. aprila 1992. blokirale su kasarne Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu.

Graham Bamford, Britanac koji se spalio zbog rata u BiH

Graham_Bamford_FactumOvaj plemeniti i časni Britanac se na današnji dan, 29. aprila 1993. godine, usred bijela dana ispred Donjeg doma britanskog Parlamenta polio benzinom i zapalio. Smrt u najstrašnijim mukama bio je njegov način da ukaže na stradanje građana Bosne i Hercegovine, koji su bjesomučno ubijani, proganjani i ponižavani samo zato što se drugačije zovu i mole Bogu.
Continue reading “Graham Bamford, Britanac koji se spalio zbog rata u BiH”