Dosjei ‘JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH’

Dosjei ‘JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH’ – analiza brojnih dokumenata i presuda Haškog suda, koje je obavila beogradska nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo (FHP), a bavi se pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i sučešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarenju ratnih ciljeva srpskog vodstva, predstavljeni su u petak u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Continue reading “Dosjei ‘JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH’”

Šta je JNA radila u ratu u Hrvatskoj?

Pred 27. obljetnicu pada Vukovara i masakra hrvatskih civila u Hrvatskoj u selu Škabrnja nedaleko Zadra, dviju operacija u kojima je ujesen 1991. godine sudjelovala i JNA, u Zagrebu je predstavljen   dossier Fonda za humanitarno pravo iz Beograda o ulozi JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH i njenoj transformaciji iz jugoslavenske u srpsku vojsku. Continue reading “Šta je JNA radila u ratu u Hrvatskoj?”

16.11.1995. – Haški tribunal podigao Optužnicu protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića

Mladic i Karadzic VRSMeđunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (sjedište u Hagu) 16. novembbra 1995. godine podigao je Optužnicu protiv Radovana Karadžića predsjednika Republike Srpske i Ratka Mladića komandanta Vojske Republike Srpske za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
Continue reading “16.11.1995. – Haški tribunal podigao Optužnicu protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića”

15.11.1993. – Počela snažna ofanziva VRS na Olovo

VRSPočela snažna ofanziva VRS na Olovo. Glavni pravac napada vodi preko Kruševa, sela udaljenog od Olova 10 km. Za vrijeme ofanzive koja je trajala oko 70 dana VRS je imala velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. Cilj ofanzive bio je spajanje sa snagama VRS na Ozrenu. Armija RBiH odbila je sve napade i slomila udarnu moć VRS na Kruševu. Borbe su vođene u zoni odgovornosti Slavne olovske brigade ARBiH.