Dana 25.aprila. 1992. godine jedinica JNA napušta kasarnu “Ahmet Fetagahić” i prelazi u kasarnu “Majevica”

25. aprila 1992. godine jedinica JNA napustila je kasarnu “Ahmet Fetagahić”, koja se nalazi u gradu, i prešla u kasarnu “Majevica” koja se nalazi preko pruge na periferiji grada. Sljedećeg dana jedinice TO Visoko su izvršile blokadu kasarne JNA “Majevica” i pri tom došle gotovo do cjelokupnog naoružanja TO Visoko.

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović

Josip Grubeša predložio da se pomilovanje odobri i ratnim zločincima

Continue reading “Josip Grubeša predložio da se pomilovanje odobri i ratnim zločincima”

Ismet Hadžić Mutevelija, ratni komandant: Nismo se borili za komad zemlje nego za BiH

Ismet Hadžić Mutevelija, ratni komandant: Nismo se borili za komad zemlje nego za BiH

Nismo se borili za komad zemlje nego za BiH – kaže ratni komandant Hadžić navodeći da nove generacije ne znaju šta se dešavalo 1992 -1995. a nije siguran i da li znaju koristiti  oružje u slučaju odbrane

Continue reading “Ismet Hadžić Mutevelija, ratni komandant: Nismo se borili za komad zemlje nego za BiH”

18. aprila 1993. – HVO je napao Bošnjake u Starom Vitezu sa cisternom punom eksploziva

Na današnji dan, 18.aprila 1993.godine HVO je napao Bošnjake u Starom Vitezu sa cisternom punom eksploziva. Takve scene danas gledamo u Siriji i Iraku gdje ISIL kamionima bombama napada položaje svoje neprijatelje. Haški tribunal je u procesu suđenja Dariju Kordiću, Tihomiru Blaškiću i Mariju Čerkezu utvrdio da je detoniranje cisterne bombe u Starom Vitezu bio teroristički čin koji je izveo HVO nad Bošnjacima.Uprkos takvim terorističkim napadima, HVO nikada nije uspio osvojiti Stari Vitez. Bošnjaci su herojski odbranili taj dio Viteza.

Continue reading “18. aprila 1993. – HVO je napao Bošnjake u Starom Vitezu sa cisternom punom eksploziva”

17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici

17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici koji sa dijelom svojih snaga posjeda ključno brdo, za odbranu ovih prostora, Ulukovac i čuva ga, a koga su i prije formiranja RJŠTO posjedale i čuvale mjesne straže. Continue reading “17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici”