06.05.1993. – Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezuluciju 824

vijece sigurnosti un 906. maja 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezuluciju 824 kojom se Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde i Bihać proglašavaju sigurnim zonama. U rezoluciji se, između ostalog, nalaže »trenutna obustava oružanih napada ili bilo kakvih neprijateljskih djelovanja protiv ovih sigurnih zona, i povlačenje svih vojnih i paravojnih jedinica bosanskih Srba iz ovih gradova na udaljenost sa koje oni prestaju da budu prijetnja njihovoj sigurnosti…« Mirovnim snagama UN-a istovremeno je naloženo da nadgledaju sigurnost njihovih stanovnika.

03.05.1992. – Visoko: Pokušaj deblokade Sarajeva

ratna akcija4U jutarnjim satima 03. maja ’92. godine pripadnici jedinica sa ovih prostora izvršili su PRVI KOMBINOVANI ARTILJERIJSKO-PJEŠADIJSKI NAPAD na neprijateljska uporišta i položaje u Ilijašu, Sovrlama, Ljubinićima i Čekrčićima, što je izazvalo šok i opštu pometnju među ilijaškim četnicima, koji su hitno morali svoje snage sa pravca prema glavnom gradu da vrate na pozicije prema našoj općini.
Continue reading “03.05.1992. – Visoko: Pokušaj deblokade Sarajeva”

03.05.1992. – JNA okupirala Doboj

doboj JNASnage bosanskih Srba preuzele kontrolu nad Dobojem. Doboj je bio važno saobraćajno čvorište i industrijski centar sjeverne Bosne. U tom gradu i prije izbijanja sukoba bio je stacioniran veliki broj garnizona bivše JNA. Dio građana, pretežno Bošnjaka i Hrvata izbjegao je iz Doboja na slobodna područja južno i istočno od grada, formirajući na tim teritorijama operativne grupe Doboj-jug i Doboj-istok (ARBiH).

 

02.05.1992. – Osujećen napad JNA na Predsjedništvo i Skupštinu BiH

Sarajevo_ratno_558950974Pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih snaga bosanskih Srba, 2. maja 1992. g. pokušali su sa okolnih brda, ući u Sarajevo i zauzeti zgradu Predsjedništva BiH na Skenderiji, kao i druge važne objekte u centru grada, poput Skupštine i Općine Centar, te eliminisati rukovodstvo Republike BiH.

Oko bivšeg Doma JNA, Narodnog pozorišta, Skenderije i Vrbanja mosta suprotstavili su im se građani Sarajeva, okupljeni u Teritorijalnu odbranu BiH, zajedno sa Specijalnom jedinicom MUP-a. Continue reading “02.05.1992. – Osujećen napad JNA na Predsjedništvo i Skupštinu BiH”

Aliju Izetbegovića je 2. maja ‘92 u Lukavici uhapsio P. Simović, vjenčani kum S. Halilovića!

sefer-halilovic-10Piše Nedžad Latić,thebosniatimes.com

SARAJEVO: The Bosnia Times– -Safer Halilović je dao Izjavu Minsitarstvu unutarnjih poslova (MUP), odnosno u Centru službi javne bezbjednosti u Sarajevu (CSB), dana 31.10.1993. godine, te istu dopunio  3.11.1993. godine, a na okolnosti  kontakata sa organima bezbjednosti  bivše JNA (KOS), gdje je priznao svoju suradnju i pripadnost KOS-u. Izdvajamo odlomak suradnje sa Petrom Simovićem njegovim vjenčanim kumom:
Continue reading “Aliju Izetbegovića je 2. maja ‘92 u Lukavici uhapsio P. Simović, vjenčani kum S. Halilovića!”

Stranci su znali da će Alija biti otet, ali nisu ništa htjeli učiniti!

Alija_Izetbegovic_131400829Međunarodne snage u BiH su znale da će Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva BiH 2. maja 1992. godine biti otet od strane agresorske JNA, ali nisu htjeli ništa uraditi da to spriječe, javlja bh. novinska agencija Patria.

To je novi i važan detalj u vezi sa historijskim događajima na taj dan, a u kojima se lomila sudbina zemlje. Tu informaciju je za Patriu otkrio jedan od ključnih svjedoka tih sudbonosnih trenutaka prije 22 godine ratni ministar policije Jusuf Pušina. On kaže da su strance o tome izvijestile bh. vlasti. Continue reading “Stranci su znali da će Alija biti otet, ali nisu ništa htjeli učiniti!”

02.05.1991. – Osnovana Patriotska liga BiH

PatriotskaLigaBošnjačko vodstvo službeno pristupa pripremama za odbranu kad se na Kongresu SDA u Sarajevu (Dom milicije) osniva Savjet za nacionalnu obranu. Savjet je organizator Patriotske lige koja predstavlja začetak AR BiH. U suradnji s Patriotskom ligom osnivaju se jedinice Bosna koje se označavaju brojevima, a bile su poznate pod nazivom Zelene beretke. Korištenje više naziva dovelo je do toga da se pod svakim od naziva pretpostavljala posebna organizacija, pa je u predvečerje rata često bilo nejasno o kome se zapravo radi.
Continue reading “02.05.1991. – Osnovana Patriotska liga BiH”

Nadljudskim naporima patriota sačuvano Sarajevo i suverena BiH

opsada_sarajeva_rat_pocetak-600x300Sprečavanjem da jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), 2. maja 1992. godine, zauzmu zgradu Predsjedništva BiH odbranjena je država Bosna i Hercegovina. Stoga je 2. maj 1992, ocjena je sagovornika Anadolu Agency (AA), ključni datum u opstojnosti samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine. Tog dana, zaključuju, odbranjeni su legitimni predstavnici države i institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine.

Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su nadljudskim naporima branilaca okupljenih u Teritorijalnoj odbrani RBiH, na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade Predsjedništva RBiH.
Continue reading “Nadljudskim naporima patriota sačuvano Sarajevo i suverena BiH”

30.04.1995. – Formirana 240. muslimanska bbr Živinice

Dvjesto cetrdeseta bbr ZiviniceU periodu 1992. -1995. godine na području općine Živinice postojale su sljedeće jedinice: Đurđevički bataljon, “Živinički sokolovi”, Sprečanski odred, PDO “Živiničke ose” i neke druge jedinice. Većina ovih jedinica formiranih u početnom periodu agresije bila je vezana za Općinski štab TO Živinice iz kojeg će izrasti Operativna grupa 6 (OG-6), a kasnije Komanda 24. divizije. 01. decembra 1992. godine formirana je 116. muslimanska brdska brigada. Kasnije je preformirana u 216. lahku brigadu. a 30. aprila 1995. godine u 240. brdsku brigadu. Continue reading “30.04.1995. – Formirana 240. muslimanska bbr Živinice”