01.11.1992- U Goraždu formirana Istočnobosanska operativna grupa

U novembru 1992. godine formirana je Istočnobosanska operativna grupa u čiji sastav ulaze sve brigade i Mješoviti artiljerijski divizion (MAD), koji je formiran zahvaljujući plijenu operacije “Krug”. Prvi komandant IBOG-a je Ferid Buljubašić, koji je sa grupom oficira došao iz Sarajeva. Continue reading “01.11.1992- U Goraždu formirana Istočnobosanska operativna grupa”