“DŽEP 94” – Borbena djelovanja 1.korpusa tokom 1994. i 1995. vođena sa osnovice Crnoriječke (Nišićke) visoravni

CemerskaPlU operaciji snaga Prvog korpusa pod kodnim nazivom DŽEP 94 jedinice iz sastava operativne grupe OG-3 Vareš, ojačane većim brojem jedinica iz Sarajeva, OG-2 Visoko i OG-1 Pazarić 17. aprila 1994. godine probile su srpsku liniju na frontu širine 10 km i 1-4 km po dubini te oslobodile: Continue reading ““DŽEP 94” – Borbena djelovanja 1.korpusa tokom 1994. i 1995. vođena sa osnovice Crnoriječke (Nišićke) visoravni”