Hag kažnjava vojnike, a oprašta generalima

RSEintervjuU najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Haški tribunal promenio kurs i počeo da oslobođa visoke vojne i civilne funkcionere koji su odgovorni za ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Continue reading “Hag kažnjava vojnike, a oprašta generalima”

Video: Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA 20. juna 1992. godine

HasibMusinbegovicYimcaBrigadir Armije RBiH mr.sc. Hasib Mušinbegović, danas je na Okruglom stoku na temu “Sjećanje na 20. juni ’92.” – “Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga Bataljona Zimča”, a u okviru obilježavanja Dan mjesnih zajednica Moštre, Zimča, Kološići i Orašac Continue reading “Video: Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA 20. juna 1992. godine”