19.03.1993. – Formirana 208. brdska brigada Čelić

Dvjesto osma brdska celicU vojnoj evidenciji Općinskog sekretarijata Čelić, oformljenog jula 1992. godine, vodilo se oko 3.600 vojnih obveznika od kojih se oko 350 vodilo da su u inozemstvu. U jedinice Armije RBiH angažirano je 3.112 vojnih
obveznika (od čega 208 žena) što iznosi oko 90% raspoloživih vojnih obveznika. U Civilnoj zaštiti bilo je angažirano 180 a na radnoj obavezi 100 obveznika. Na početku agresije, na području općine Čelić formirani su odredi: Odred TO Čelić, Odred Vjetrenik i Odred Drijenica. 19. marta 1993. formirana je 208. brdska brigada Čelić, u čiji sastav su ušle do tada formirane jedinice i koja je postala nosilac objedinjenih borbenih dejstava u svojoj zoni odgovornosti.
Continue reading “19.03.1993. – Formirana 208. brdska brigada Čelić”

18.03.1993. – Vojska Republike Srpske počinje ofanzivu na Karuše pod kodnim nazivom “Posljednja šansa”

karušeVojska Republike Srpske 18. marta 1993. godine počinje ofanzivu na Karuše pod kodnim nazivom »Posljednja šansa« (bitka na ušću). Cilj ofanzive bio je ovladavanje komunikacijom Teslić-Doboj. Operacijom su rukovodili pukovnik VRS Slavko Lisica i vojvoda Vojislav Šešelj (predsjednik Srpske radikalne stranke).
Continue reading “18.03.1993. – Vojska Republike Srpske počinje ofanzivu na Karuše pod kodnim nazivom “Posljednja šansa””

15.03.1993. – Formirana 207./377. viteška pousorska ljuta brigada Jelah

Pousorska ljuta viteska207./377. viteška pousorska ljuta brigada je proslavljena jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Armije RBiH. Od osnivanja, brigada je bila u sastavu 2. korpusa Armije RBiH, odnosno u zoni odgovornosti OG 7 jug da bi reorganizacijom Armije RBiH i formiranjem divizija brigada ušla u sastav 3. korpusa Armije RBiH u sklopu kojeg je dočekala i kraj rata.
Continue reading “15.03.1993. – Formirana 207./377. viteška pousorska ljuta brigada Jelah”

Na današnji dan 1937. godine rođen general Jovan Divjak

jovandivjak_fff5Jovan Divjak (rođen 11. marta 1937), bosanskohercegovački general Armije RBiH i pisac.

Rođen je u Beogradu, s obzirom da mu je otac porijeklom iz Bosanske krajine (Bosanske Krupe) gdje je radio kao učitelj, Divjak se nacionalno izjašnjava kao Bosanac, što je u više navrata isticao u intervjuima za domaće i inostrane medije.
Continue reading “Na današnji dan 1937. godine rođen general Jovan Divjak”

Sjećanje na heroje – Mustafa Hajrulahović Talijan

Snap 2015-03-08 at 00.01.20Mustafa Hajrulahović Talijan Rođen u Banja Luci 22. januara 1957, a preminuo 8. marta 1998, bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Završio je Vojnu Pomorsku akademiju u Splitu 1979. Napustio je JNA 1991.godine u činu kapetana korvete i pridružio se Armiji Republike Bosne i Hercegovine.
Continue reading “Sjećanje na heroje – Mustafa Hajrulahović Talijan”

Sjećanje na heroje – Mehmed Alagić

mehmed alagicMehmed Alagić rođen je 08. 07. 1947. godine u Fajtovcima, općina Sanski Most.
Oficirsku karijeru u JNA završio je 1991. u činu potpukovnika.
Na dužnost komandanta Trećeg korpusa Armije RBiH postavljen je 01. 11. 1993. godine, a 26. 02. 1994. godine – na dužnost komandanta Sedmog korpusa Armije RBiH.
Continue reading “Sjećanje na heroje – Mehmed Alagić”

07.03.1993. – Formirana 121. bbr. Kladanj

Sto dvadeset prva bbr KladanjNa području općine Kladanj, 08. maja 1992. godine, formiran je Općinski štab TO (Op ŠTO) Kladanj. Nešto kasnije, 16. septembra 1992. godine, formirana je Operativna grupa 3 (OG-3) Kladanj. U njenom sastavu je funkcionirao RRC na području Muške vode. U novembru 1992. godine, na prostoru općine Kladanj formiraju se dvije brdske brigade – 301. i 302. brdska brigada. Početkom 1993. godine (07.marta) dolazi do spajanja ove dvije brigade od kojih nastaje 121. brdska brigada (VJ 5158) Kladanj. Od pretežno izbjeglog i protjeranog stanovništva Podrinja, 02. februara 1993. godine formirana je 1. muslimansko- podrinjska brigada (VJ 5160) Kladanj.
Continue reading “07.03.1993. – Formirana 121. bbr. Kladanj”