Armija BiH “Srebrenicu ostavila na milost Srbima”

UNsrebrenicaU nastavku suđenja Ratku Mladiću u Hagu, svjedok Odbrane izjavio je da je Armija BiH (ABiH) u julu 1995. godine napustila Srebrenicu i stanovništvo “ostavila na milost” Vojsci Republike Srpske (VRS), koja je ušla u grad.

Miodrag Dragutinović, bivši pomoćnik komandanta Zvorničke brigade VRS-a, kazao je u srijedu na suđenju Mladiću da su njegove jedinice učestvovale u napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine.

“U nekom momentu, 28. divizija ABiH je jednostavno napustila grad i stanovništvo ostavila na milost nekome”, rekao je Dragutinović i dodao da “cilj dejstava nisu bili civili ni enklava, nego isključivo 28. divizija”.

Precizirao je i da se njegova jedinica “nije susrela s civilima” iako je vidjela njihove pokrete.

Mladićeva Odbrana je navode optužnice da su jedinice Zvorničke brigade VRS-a nakon pada Srebrenice učestvovale u pogubljenjima muškaraca, pokušala osporiti Dragutinovićevim svjedočenjem.

Dragutinović je rekao da je njegova jedinica učestvovala u borbama s Drugim korpusom ABiH 15. i 16. jula. “Takav intenzitet borbenih dejstava ja tokom pet godina rata nisam doživio”, naglasio je svjedok.

Dragutinović je kazao i da je, na kraju, postignut dogovor da VRS otvori koridor kroz koji je muslimanska kolona izašla iz obruča.

Srebrenicu na dan njenog pada, 11. jula 1995, svjedok je opisao kao “tužan grad” u neredu.

“Nisam vidio razaranja, niti sam mogao da primijetim da su u gradu vođene bilo kakve borbe. Civilnog stanovništva nije bilo”, prisjetio se Dragutinović.

Mladić je optužen za genocid nad oko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice u danima nakon što je VRS 11. jula 1995. zauzeo tu enklavu.

Sudi mu se i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

balkaninsight.com