22.02.1994. – Vojska RS vrši snažne napade na Olovo

VojskaRS22. februara 1994. godine vojska Republike Srpske vrši snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije RBiH u Olovskim Lukama i spajanje Glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).