23.08.1993. – Zatvoren logor “Iskra” u Bugojnu

logor bugojnoStadion nogometnog kluba Iskra služio je kao logor za hrvatske i srpske ciivle, i vojnike HVO-a u periodu od 24. avgusta 1993. pa do 19. marta 1994. godine. Do početka novembra 1993. godine na stadionu je bilo zatočeno preko 300 Hrvata, civila i ratnih zarobljenika. Kontrolu nad ovim logorom imali su pripadnici 307. brigade ARBiH. Najmanje 18 osoba izvedeno je iz ovog logora i ubijeno. Salon namještaja Slavonija služio je kao logor u periodu od 24. jula 1993. do 23. avgusta 1993. godine.
U podrumu salona bilo je zatočeno, zavisno od perioda,  od 50 do 200 osoba. Kontrolu nad ovim zatočeničkim objektom imala je takođe 307. brigada ARBiH. Većina zatočenika su bili vojnici HVO-a, ali je bilo i civila. U ovom zatočeničkom objektu ubijena je najmanje jedna osoba. MKSJ je 22. aprila 2008. godine pravosnažno osudio Envera Hadžihasanovića na 3 godine i 6 mjeseci, a Amira Kuburu na 2 godine zatvora za ratne zločine, jer nisu poduzeli nikakve radnje u sprečavanju izvršenja ovih zločina. Sud BiH je u predmetuGasal Nisvet i dr. pravosnažnom presudom 18. decembra 2013. godine za iste zločine osudio Senada Dautovića na 7, a Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu na po 4 godine zatvorske kazne. Enes Handžić osuđen je na 8 godina zatvora nakon što je pred Sudom BiH 25. maja 2011. godine, priznao krivicu.