09.04.1992. – Predsjedništvo RBiH donosi odluku o objedinjavanju oružanih snaga u BiH

f76a5f836a3e299564fae32f78ef6f81_700x550U jeku artiljerijskog napada snaga bosanskih Srba, Predsjedništvo Republike BiH donosi odluku o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji BiH i njihovom stavljanju pod jedinstvenu komandu Štaba Teritorijalne odbrane BiH.