09.04.1992. – Formirana 504. brdska brigada

Petsto cetvrta bbr504. brdska brigada je brigada koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu Petog korpusu Armije RBiH. Osnovana je 9. aprila 1992. godine u selu Kovačević, Cazin, kao 101. samostalna muslimanska krajiška brigada.

Historija

Neposredno pred početak rata u Bosni i Hercegovini dolazi do formiranja raznih dobrovoljačkih odreda kao odgovor na otvorenu agresiju. Početak rata samo ubrzava i intenzivira ovaj proces. Tako je u Kovačevići, selu u općini Cazin, 9. aprila 1992. godine formirana brigada koja je prvobitno nazvana 101. samostalna muslimanska krajiška brigada. Brigada je formirana na osnovu dogovora Političkog savjeta Cazina i Bužima. Za komandanta brigade je postavljen Edin Dizdarević a za načelnika štaba Beširević Bahrudin. 101. brigada je bila prva formirana brigada na teritoriji bihaćkog okruga. Reorganizacijom korpusa, 1. aprila 1993. godine, brigadi je promijenjen naziv u 504. brdska brigada a sa tim nazivom dočekala je kraj rata.

Priznanja

Dvojica starješina ove brigade su dobitnici najvišeg pojedinačnog priznanja Armije RBiH Zlatnog ljiljana.